7 Schilder

Zelf zag hij zich in de eerste plaats als schilder en gezien de hoeveelheden verkocht werk lijkt die zienswijze mij gerechtvaardigd, hij is zeer productief geweest, maar desondanks viel het niet mee ervan te leven met een groot gezin. Wel kreeg zijn werk zeer lovende recensies. hij gold als een bekwame tweede generatie hollandse impressionist.

Inmiddels weet ik ook uit persoonlijke, zij het zeer geringe, ervaring dat een impressionistisch getint schilderij vlotter te maken is dan een beeldje, waarbij bovendien het gevaar voor mislukking door andere dan artistieke tekortkomingen nogal groot is. Bovendien is de status en dus de waarde van een olieverfschilderij groter dan van ceramiek, zodat het ook financieel gezien meer voor de hand ligt het accent in hoofdzaak op schilderen te leggen.

In zijn schilderijen komt onmiskenbaar naar voren dat hij met sjablonen heeft gewerkt. Opvallend vaak zien we hetzelfde roeibootje, dezelfde botter met uitstaand zeil, spiegelbeeldige taferelen. Het begon me pas op te vallen naarmate de verzameling groeide.Toendertijd was het werken met sjablonen even wijdverspreid als het werken met dia's nu.Het is een illusie en een overschatting te menen dat alle schilders van vroeger zo goed tekenden dat ze het zonder hulpmiddelen konden stellen.

Hij verkeerde niet in de luxe positie dat hij alleen maar kon schilderen in goedbetaalde opdracht, hij had geen mecenas, hij moest schilderen om den brode. Van patienten in Amsterdam hoorde ik dat kunsthandelaren met een huifkar vol schilderijen langs de deuren gingen, waarbij zijn werk met lijst voor 45 tot 50 gulden werd verkocht, te betalen in wekelijkse termijnen van 1 gulden.
Enkele schilderijen kreeg ik uit de nalatenschap van oude patienten. Een oude joodse dame , die 23 schilderijen bezat die op deze wijze voor 1 gulden per week waren aangeschaft, had er 4 van Cornelis. Ze wilde die aan mij nalaten, maar dat durfde ik niet te accepteren, bang als ik was dat aan mijn integriteit kon worden getwijfeld.

"Een ethische houding is niet de kortste weg naar rijkdom".

Wanneer hij zelf schilderijen van matig niveau vond, signeerde hij met "van Wijck", dat waren broodschilderijen, ramsjwerk.Vond hij ze zelf goed, dan werd gesigneerd met "Corns de Bruin ft" ( fecit, latijn, betekent heeft gemaakt ). Een graadje minder werd het Corns de Bruin, weer iets minder werd het C. de Bruin. Tegels werden met CDB gesigneerd, ook sommige schetsen tonen deze signatuur. Ook werd wel gesigneerd met Hindenberg, mogelijk was dat goed voor de verkoop aan onze oosterburen. Het schilderij in mijn internetcollectie "Schip met storm op zee" is gesigneerd W. Hindenberg.

Talrijke ongesigneerde schilderijen werden gekocht door Henk Welther, die ze dan verkocht onder zijn eigen naam. Henk Welther schilderde zelf niet onverdienstelijk, maar leefde vooral van de handel in door hem gesigneerde werken. Hij speelde de kunstschilder op zijn Haags, met een baret schuin op het hoofd. Hij had goede relaties. In 1947 werd hij dood en beroofd van al zijn schilderijen en geld gevonden. Hij kocht werk van Jan en Aris Knikker, Arnoud van Gilst, Henk Schallenberg en Cornelis de Bruin. Voor deze schilderijen betaalde hij tussen 5 en 10 gulden, afhankelijk van de afmetingen.Hij signeerde met Henk Welther, dat verkocht goed in Engeland, Canada en Amerika, maar ook met H. Endlich of W. Markenstein, dat deed het in Duitsland goed.Recente, gedetailleerde informatie van de kleinzoon van Henri Welter leert:"het blijkt niet alleen om de schilder/kunsthandelaar Hendrik Welther (1895 - 1947) te gaan, maar ook om zijn broers Henri Welter (1886 - 1948) en Willem Frederik Welter (1895). Alledrie de broers handelden in werk van o.a. Arnoud van Gilst, Aris Knikker, Henk Schallenberg, Jan Knikker, Cornelis de Bruin en Jan Knikker jr.Hendrik Welther signeerde met "H. Welther", Henri Welther met de naam van zijn moeder "H. Endlich" en Willem Frederik signeerde met "W. Markenstein" naar de familienaam van zijn vrouw.Na hun dood werden werden de signaturen door vervalsers veelvuldig op bestaand en op ongesigneerd werk van anderen geplaatst."De gedachte ooit een min of meer volledig overzicht van mijn opa's werk te schetsen wordt wel hoe langer hoe meer een illusie. Hem recht doen moet meer dan genoeg zijn, dan ligt de lat hoog genoeg.

Ook de koopman Jan Kelderman kocht op aanzienlijke schaal van Cornelis. Cornelis' omvangrijke productie is dus nog onder minimaal zes andere namen te koop. Hij moet buitengewoon productief geweest zijn.

Over Jan Kelderman hoorde ik van Fred van Baerveldt, tot voor kort eigenaar-directeur van een bekend veilinghuis in IJlst, thans onderdeel van de Christiesgroep, dat van deze Jan Kelderman nog regelmatig schilderijen opduiken. Op het onvolprezen internet kwam ik Jan Kelderman ook meer dan eens tegen. Hij gold in de eerste plaats als koopman die via beurzen en markten ook schilderijen verkocht. Het was bekend dat vele van zijn schilderijen van andere schilders afkomstig waren. Hij presenteerde zich bij bedrijven steevast met de woorden : ik ben Jan Kelderman ,de bekende kunstschilder. "Zijn" schilderijen hebben hoegenaamd geen waarde, dat houdt op tussen 100 en 200 euro.

Via Art Auction Sales zijn tussen 1986 en 2003 79 schilderijen van Cornelis verkocht voor prijzen tussen 400 en 6000 dollar.

Alhoewel nog steeds niet van topprijzen sprake is schijnt hij wel in de lift te zitten, dit hoorde ik van voornoemde Fred van Baerveldt. Een deel van mijn verzameling heb ik in de loop der jaren gekocht, de duurste voor 3500 gulden en dat is meer dan een kwart eeuw geleden.

Nu ik inmiddels zoveel meer werk van hem heb ontdekt, blijkt me dat het niet het minste is wat bij zijn dood nog in de familie aanwezig was, ook weet ik dat hij niet in armoede gestorven is, Zijn vrouw was redelijk vermogend en hij heeft hard gewerkt en schilderde het soort beelden dat ook gewone mensen graag aan de muur hadden. Frivool werk heb ik van hem nooit gezien.